RELIGION I VEIVISEREN

Sammendrag

Tarjei bevegde seg utenfor allfarvei i det religionshistoriske landskapet. Han fant gjerne sin empiri utenfor tradisjonelle religiøse institusjoner, avgrensede grupperinger, doktriner og kanoniske tekster. Han var opptatt av hvordan religion i samtiden uttrykkes på nye arenaer, og på måter som man ikke tradisjonelt har forbundet med "religion". Studiene av miljøvern og økologi viser nettopp dette. I denne artikkelen forsøker jeg å gi et eksempel på hvordan også spillefilm kan fungere som en slik arena for aktualisering av religion i samtiden.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.