Kva kan ein lære om kategorien gud dersom ein freistar å gå baklengs til verks?

Sammendrag

Kva gjer kategorien gud med det som vert plassert i den? Dersom den ofte og i stor grad er prega av kristne førestillingar, også i religionsvitskaplege samanhengar, korleis kan ein avdekke konsekvensar av det? Med utgangspunkt i det eg har lært i Talamanca om Sibö, ein figur i tradisjonelle bribriske forteljingar som ofte vert omtala som ein gud, har eg her laga ein ny kategori: sibö. Denne nyttar eg så som ei linse for ei tilnærming til ein kristen Gud. Korleis vert ein kristen Gud sjåande ut i lys av kategorien sibö? Svaret på dette spørsmålet bør i det minste kunne gi indikasjonar på noko av det som kan skje også i motsett tilfelle, altså når Sibö vert framstilt som ein gud.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.