Bokmelding

Sammendrag

Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.). 2009. Jehovas vitner. En flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget. 185 s.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.