Omtale av doktoravhandling

Sammendrag

Sissel Undheim. 2011. Sanctae virginitates. Sacred and consecrated virginities in Late Roman Antiquity. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.