Omtale av doktoravhandling

Sammendrag

Cecilie Endresen. 2010. Is the Albanian's religion really "Albanianism"? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Doktor-­avhand-­ling, Universitetet i Oslo.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.