Vietnamesisk religion En oversikt med kommentarer til nyere forskning

Sammendrag

Etter gjenforeningen av Vietnam i 1975, lukket de vietnamesiske myndighetene i stor grad landet og la til rette for en politikk der religionsfriheten hadde klare grenser. Etter at nye politiske linjer ble trukket opp midt på 1980-tallet, åpnet man for et større mangfold både økonomisk og kulturelt. I kjølvannet av denne åpenheten, har dermed det religiøse livet blomstret kraftig opp og blir i økende grad akseptert av myndighetene. Denne artikkelen søker å gi en historisk orientert oversikt over mangfoldet i vietnamesisk religion, samt drøfte nyere internasjonale forskningsbidrag om temaer knyttet til religiøs praksis i dagens Vietnam.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.