Utviklingen av vitenskapsdisiplinen egyptologi og dens betydning for fremveksten av moderne nyreligiøsitet

Sammendrag

Artikkelen omhandler den gryende vitenskapsdisiplinen egyptologi sin rolle for samtidens populærkultur, og i forlengelse av dette den nyreligiøse blomstring utover på 1800-tallet. Endringen i holdninger til og kunnskap om Egypt fra det første til det siste kvartal av 1800-tallet, spores gjennom en komparativ analyse av to artikler om Egypt i det populærvitenskaplige samleverket Encyclopædia Britannica, samt gjennom den kunsthistoriske utviklingen i samme periode. Den nyreligiøse blomstringen under siste halvdel av det 19. århundre blir eksemplifisert spesielt ved den okkulte organisasjonen The Hermetic Order of the Golden Dawn.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.