Med slagord som våpen: Politiske munker og borgerkrigen på Sri Lanka

Sammendrag

Gjennom hele borgerkrigen (1983-2009) på Sri Lanka har forskere og kommentatorer bemerket den aggressive holdningen blant landets buddhistiske munker, og spesielt deres uforsonlige tone mot landets tamilske minoritetsbefolkning. Slagordet rata, jatiya, agama ('land, nasjon, religion') stikker seg frem i munkenes kjerneargumentasjon; de mener at Sri Lanka er en hellig buddhistisk øy som skal forvaltes av den singalesiske majoriteten. For å forstå kraften i dette slagordet, skal jeg trenge inn i dets opphav og se hvordan foreningen av land, nasjon og religion har blitt en fremtredende politisk kraft på Sri Lanka.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.