VARFÖR ÄR DET LITE PINSAMT ATT VARA KRISTEN?

Sammendrag

Den provocerande titeln på denna artikel är inte ämnad att förlöjliga eller kritisera kristen tro. Mitt syfte här är istället att utifrån några religionshistoriska och sociologiska perspektiv strukturerat fundera kring en aspekt av religion i Sverige som många upplever som särskilt påtaglig. Många svenskar som växt upp som aktiva inom huvudfåran av svensk kristenhet har upplevt att de generats eller känt att det varit pinsamt att vara kristen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.