Christine M. Jacobsen. 2011. Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway (Muslim Minorities 10)

Sammendrag

Få om nokon har gått grundigare til verks for å studere islamske tradi-­sjonar og unge muslimar sine syn på slike i Noreg enn antropologen Christine M. Jacobsen. Den nye boka hennar er fagleg særs solid. Den er også viktig slik dei sosiale, mediale og politiske stodene er i dagens Noreg.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.