Audhild Skoglund. 2011. Sekter

Sammendrag

Å kalle en religiøs gruppe for en "sekt" har ofte vært det første og legitimerende steg for kritikk og aktiv motarbeidelse av den samme gruppen. Med et rikt empirisk materiale i ryggen viser Audhild Skoglund med boka Sekter hvordan sektbegrepet er forbundet med generaliseringer og stereotypier. Forfatteren diskuterer også hvordan uopplyste - og ofte ideologisk betingede - forestillinger om sekter kan føre til demonisering, overgrep og sågar vold.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.