Tolkning, tradition och konflikt

Sammendrag

Krigen på Balkan under 1990-talet gjorde en bredare europeisk allmänhet uppmärksam på regionens långa muslimska historia och de många flyktingarna till bland annat Norden visade på muslimska livsstilar som grundlagts i mångreligiösa miljöer, men som också är starkt påverkade av en lång sekulär historia under den jugoslaviska federationen. Sufiordnarna har historiskt spelat en stor roll som strukturer för vardagslivets religionsutövning och som organisatörer av högtider och lokala pilgrimsfärder. Artikeln disku-­terar den roll som sufismen spelar i referenser till kulturarv och i förståelsen av regional muslimsk särart, och ger exempel på förnyade strategier inom de traditionella ordnarna i ljuset av ett brett spektrum av olika utländska muslimska aktörer som önskar skaffa sig inflytande på identitetspolitik och uppfattningar om tillhörighet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.