Spirituell, religiøs eller åndelig?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Self-designations
New Age
survey research
free-listing
methodology
insider/outsider

Sammendrag

En av hovedutfordringene i forskningsfeltet for nyreligiøsitet er at få mennesker bruker betegnelsene "New Age" eller "ny-­religiøs" om seg selv, selv om de er vel etablerte som faglige begreper. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke selv-­betegnelser som faktisk brukes i det norske alternativmiljøet. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse og frilistingsundersøkelse utført på Den store alternativmessen undersøker vi fordelingen av, relasjonene mellom og holdninger til ulike selvbetegnelser blant publikummere på messen. Vi finner at en stor andel av de besøkende identifiserer seg som "åndelige" og "spirituelle", og at disse betegnelsene fungerer synomymt, men med noen distinkte nyanser. Data-­materialet viser at de besøkende uttrykker positive holdninger til åndelighet og spiritualitet og mer negative holdninger til religion. Avslutningsvis viser vi at det er en tydelig statistisk sammenheng mellom selvbetegnelser og holdninger til trospåstander. Dette antyder at selvbetegnelser kan fortelle mye om personlig identitet, sosiale relasjoner og trosforestillinger, noe som gir all grunn til å være oppmerksom på emisk begrepsbruk i studier av nyreligiøsitet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.