Thurfjell, David. Faith and Revivalism in a Nordic Romani Community: Pentecostalism Amongs the Kaale Roma of Sweden and Finland

Sammendrag

David Thurfjell si nye bok, Faith and Revivalism in a Nordic Romani Community: Pentecostalism Amongst the Kaale Roma of Sweden and Finland, er eitt av fleire nye bidrag i det gryande forskingsfeltet som veks fram under dei vide vengene til pentekostalismestudier og romanistudier. Her møtest integrering og diskriminering, stoltheit og mindre­verdskjensle, romani kultur og pentekostale kjensler, fortalt med nyfikne og målande skildringsevner. Resultatet er ei utforsking av spørsmåla: Kvifor foregår det ei pinsevekking hjå romaniar, og kva har det å seie for situasjonen deira?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.