Ny doktoravhandling

Sammendrag

Afhandlingens emne er den hermetiske tradition i oldtiden, helt overvejende de såkaldte filosofiske hermetica, dvs. Corpus Hermeticum, den latinske Asclepius, hvoraf dele også foreligger på græsk og koptisk, de udtog af hermetiske skrifter som er overleveret af Johannes Stobaeus, de såkaldte Definitioner, der foreligger på armensk og delvis på græsk og endelig den koptiske traktat Otteheden åbenbarer Niheden fra Nag Hammadi-fundet. En vigtig rolle blandt afhandlingens kilder spiller også de græske magiske papyri fra Ægypten; de kan bruges som illustrationer af den rituelle praksis, man må forestille sig hos oldtidens hermetikere.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.