Ondskapens Â"pedagogikkÂ" i selvets spiritualitet: nyreligiøse perspektiver på ondskap og lidelse
PDF

Emneord (Nøkkelord)

nyreligiøsitet
ondskap
lidelse
occulture
holisme
karma

Sammendrag

Ondskap, lidelse og det Â"uønskedeÂ" kan i nyreligiøsiteten fortolkes på flere måter. Denne artikkelen beskriver to nivåer av ondskap og lidelse, et ytre og et indre nivå, hvor det ytre i hovedsak omhandler estetisering av ondskap og populærkulturell ondskapsfascinasjon, i relasjon til Christopher Partridges (2004 og 2005) occulture-begrep. Det indre nivået som behandles i artikkelens andre del handler ikke så mye om det onde som om det vonde - ofte i form av lidelse. Lidelsen kan overvinnes ved positiv tenkning, gjennom ritualer, meditasjoner, terapier og teknikker finner aktører i nyreligiøsiteten en fungerende måte å minimalisere meningsløs smerte. Artikkelen tar opp begreper som holisme, positiv tenkning, karma og pedagogikk, og påpeker at lidelsen kan gis mening nettopp ved å fortolkes som en karmatisk læringsprosess.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.