Ondska hos mi'kmaq - ett kulturellt och historiskt färgat begrepp
PDF

Emneord (Nøkkelord)

begreppet ondska
mi’kmaq
jägare och samlare
mission
kolonialt förtryck
reservatslivet

Sammendrag

Att spåra begreppet ondska hos en av Kanadas First Nations, mi'kmaq, blir i denna artikel en resa i tid och rum med vari­erande tillgång på material och röster att lyssna till. Begreppet färgas av den kulturella kontext det bäddas in i, av vem som definierar och vem som definieras. Kolonisatörernas historiska demonisering av mi'kmaqs kosmologi som djävulsdyrkan kan vändas och istället bli mi'kmaqs demonisering av dagens hegemoniska kultur som inte visar respekt för mi'kmaq eller delar med sig av storsamhällets överflöd. Ondska som ett abstrakt begrepp diskuteras således här som ett kontextualiserat och tidsbundet fenomen som framträder i dialoger som strategiskt används inom olika maktdiskurser.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.