Om ondskans undflyende natur

Sammendrag

I samband med festen som följde på Per Faxnelds disputation på avhandlingen Satanic feminism: Lucifer as the liberator of woman in nineteenth-century culture (2014) väcktes idén om ett temanummer av DIN om gestaltningar av ondska. Efter att ha laborerat med idén en tid beslutade vi oss för att samla fyra forskare för att skriva artiklar som hämtade stoff ur olika tidsepoker, traditioner och kulturer. Avsiktligt  valde vi att bejaka det spretiga, för att se vilka signifikanta skillnader eller intressanta likheter dessa material kunde visa sig innehålla.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.