Marianne Hafnor Bøe og Anne Kalvig, "Mennesker, meninger, makter: En introduksjon til religionsvitenskap"

Sammendrag

Med denne boka har Marianne Hafnor Bøe og Anne Kalvig ønsket å gi en oppdatert introduksjon til religionsvitenskap tilpasset nye studenter, noe de etter min mening har klart med glans. Mennesker, meninger, makter gir en engasjerende og lettlest presentasjon av det mange­fasetterte fagfeltet religionsvitenskap. I forordet sier forfatterne selv at de bygger videre på Ingvild S. Gilhus og Lisbeth Mikaelsson sitt arbeid i Nytt blikk på religion: Studiet av religion i dag fra 2001. De ønsker at boka deres, på samme måte som Nytt blikk på religion i sin tid gjorde, skal utfordre og gi grunnlag for diskusjon blant faglig interesserte. Bøe og Kalvig plasserer Mennesker, meninger, makter i den kulturanalytiske forskningstradisjonen som Gilhus og Mikaelsson banet vei for, men de ønsker også å oppdatere fagperspektivene som disse introduserte i 2001. Ved å inkludere et bredt spekter av nyere forskningsbidrag til feltet, samt å vie oppmerksomhet til temaer og diskusjoner som i nyere tid har preget religionsvitenskapen, lykkes forfatterne med dette prosjektet. De opererer med en vid religionsdefinisjon, og illustrerer godt det mang­foldet vi finner både i religionsbegrepet og i religionsvitenskapen som fagfelt.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Maja Marcella Sanaker Kjærstad