På leting etter den religiøse byen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Perspektivet Museum
Homo religiosus
religioner i Tromsø
religion og museologi

Sammendrag

I november 2014 åpnet Perspektivet Museum utstillingen Homo Religiosus, om det religiøse mennesket i Tromsø. Gjennom utstillingen har museet delvis ønsket å synliggjøre noe av byens religionsmangfold, men også å skape en arena for undring og dialog rundt livets store spørsmål som liv og død, lys og mørke. De besøkende møter derfor delvis dokumentarisk materiale som fotografier fra rituelle rom, gjenstander knyttet til enkeltindividers utøvelse og sitater og opptak fra intervjuer, men også kunstinstallasjoner og ny komposisjon. Målet er at kunnskap og kunst sømløst skal skli over i hverandre og skape en atmosfære for undring og dialog. I forkant av produksjonen gjennomførte museet et omfattende dokumentasjonsarbeid rundt religiøst liv i Tromsø, og dette danner basis for utstillingens kunnskapsmateriale. I denne artikkelen reflekterer prosjektleder for dokumentasjonen over metodiske valg og lærdommer i arbeidet med å forsøke å gripe byens religiøse liv når målet var en samtidsrelevant dialogutstilling.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.