Det nye menneske anno 1700
PDF

Emneord (Nøkkelord)

18th century
philosophy
enlightenment
reason
the human being

Sammendrag

Which philosophical ideas about the human being emerged in Europe in the 18th century? This essay surveys ideas about anthropology, rationality, and reason that became important and have continued to influence thinking ever since.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.