In Quests for Stronger Human Rights Protection: What Can We Learn from Islamic Social Contract Theory?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Koranen
Ibn Ishaq
Tabari
Islam
samhällskontrakt
mänskliga rättigheter
multikulturalism
universalism
ahl al-kitab

Sammendrag

Artikeln utvecklar argumentet, att svensk politik om kulturell mångfald och medborgarskap kan dra nytta av islamsk teori om samhällskontrakt. Syftet är att belysa betydelsen av universalism för mänskliga och medborgerliga rättigheter, och sambandet mellan betoning av 'nationella värderingar' och ojämlikhet mellan majoritet och minoriteter. Tre typer av samband analyseras. Först, sambandet mellan jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle och kulturella minoriteters möjlighet att generera kulturellt, socialt och ekonomiskt 'kapital', i Pierre Bourdieus bemärkelse. För det andra, sambandet mellan jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle och ett universalistiskt samhällskontrakt. För det tredje, sambandet mellan islamsk samhällskontraktsteori och europeiska moderna samhällskontrakt, som kan förklaras av att europeiska kontrakts- och toleransteoretiker, här John Locke, studerade arabiska och islam. Islamsk teori kan alltså ha bidragit till moderna rättighets- och toleransbaserade samhällskontrakt.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.