Minneord Jeanette Sky

Sammendrag

Grunnlaget for Jeanettes karriere ble lagt ved Universitetet i Oslo, gjennom studier av religionshistorie, idéhistorie, litteraturvitenskap og medievitenskap. Hun disputerte med en avhandling om viktoriatidens alver i 2003, og var i perioden 2004 til 2007 ansatt som førsteamanuensis i religionshistorie ved NTNU. Tilbake i Oslo jobbet hun som freelancer, både innen akademia og som journalist. Hun var i tillegg en primus motor bak Din: Tidsskrift for religion og kultur, helt fra det første nummeret i 1999, som ansvarlig redaktør frem til 2007, og som medlem av redaksjonsrådet frem til sin død. Hennes entusiasme, kunnskaper og innsatsvilje var avgjørende for at tidsskriftet overlevde gründerfasen, og i dag er etablert i fagmiljøene.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.