Islam i Tromsø. En nordnorsk religion
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Islam
Tromsø
Northern Norway
local religion
belonging

Sammendrag

Hva er islams historie i Tromsø? Hvordan har muslimer i Tromsø tilpasset livet i nord til islam, og islam til livet i nord? Hvordan har islam blitt en nordnorsk religion? Jeg forsøker å kaste lys over disse spørsmålene gjennom feltarbeid, intervju og undersøkelser av skriftlige kilder, samt ved å dra veksler på perspektiver fra religionshistorikeren Thomas Tweed.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.