Sekulariteter og postsekulariteter
PDF

Emneord (Nøkkelord)

secularity
postsecularity
secularisation

Sammendrag

De fleste som forsker på sekularitet er enige om at "tradisjonelle" sekulariseringsteorier som postulerer en en-dimensjonal nedgang i religion eller religiøsitet kan skrinlegges både empirisk og konseptuelt. Samtidig bevarer de samme forskerne en form for seku­lariseringsteori som er forflyttet til et annet nivå der man antar at den ikke rammes av noen slik postsekulær reaksjon eller kritikk. Som respons på dette vil jeg presentere en typologisk oversikt over fem sekulariteter og deres respektive postsekulære motpoler.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.