Religiøs topografi i nordisk protestantisme
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Kulturelt minne
topografi
protestantisme
Skandinavia
sekularitet

Sammendrag

Artikkelen skisserer en ramme for studiet av protestantisk topo-grafi, topologi og minneteori, og diskuterer premissene for å for-stå minnets tvetydighet innenfor den sekulære protestantisme som kjenne tegner de nordiske land i dag.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.