Moses desentrert. Et minneforsknings-perspektiv på Moses-bildet i Det gamle testamentet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Resepsjonshistorie
femte Mosebok
kulturelt minne
globalisering
kanonisering

Sammendrag

Ideen om 'Mose lovbok' har spilt en sentral rolle i både jødisk og kristen tradisjon. Det ideologiske opphavet til denne ideen finner vi i bibelens 5. Mosebok, som forteller at Moses fikk lovene skrevet ned. Han autoriserte så lovboken som 'kanon' for senere opplesning og undervisning. Femte Mosebok ble således et autoritativt 'minnested' for minnet om Moses. Hvor har dette kulturelle minnet sitt historiske opphav? Som 'opphavsfortelling' har minnet fungert identitetsskapende og legitimerende. Slike fortellinger springer alltid ut fra aktuelle behov i skrifttilbliv-elsens samtid. Kan forskningen på kulturelt minne gi oss et klarere bilde av de sosiale behovene som opprinnelig lå bak tanken om en autoritativ 'Mose lovbok' som vi finner i 5. Mose-bok?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.