Minne som analytisk kategori i studier av Den hebraiske bibelen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Minne og historie
identitet
hebraisk Bibel

Sammendrag

De seneste tiårene har vi sett både en "minneboom" i kulturen og en oppblomstring av minnestudier i Akademia. Minner formid les gjennom for eksempel tekster, rituelle praksiser og kroppslige spor. Når minne brukes som analytisk kategori, dreier det seg om en analyse av samspillet mellom nåtid og fortid i sosio-kulturelle kontekster. Artikkelen undersøker på hvilken måte minnestudier fremmer nye og verdifulle innsikter om Den hebraiske bibelen. Minnestudier av tre toneangivende bibelfors-kere analyseres: Ehud Ben-Zvi, Niels-Peter Lemche og Philip Davies. Sentralt i alle disse studiene er forholdet mellom minne og historie og forholdet mellom minne og identitet. Minnestudier anvendt på Den hebraiske bibelen tydeliggjør hva slags materiale det er vi har å gjøre med, hvor spørsmål om teoretisk og metodisk presisjon byr på utfordringer.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.