Redksjonelt

Sammendrag

Vårnummeret 2016 har temaet minne. Gjesteredaktørene denne gang er Bengt-Ove Andreassen og Espen Dahl, begge fra Universitetet i Tromsø. Artiklene er et resultat av et seminar om minne i mars 2015. I innledningen gir Andreassen og Dahl oss et innblikk i bakgrunnen for dette seminaret og en liten innføring i minneforskningen, i tillegg til en kort presentasjon av de ulike bidragene.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.