BIDRAR RELIGION TIL LYKKE - ELLER: HVORDAN BLE RELIGIONENE LYKKELIGE?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

lykke
lykkestudier
subjektivt velvære
Koranen
Dalai Lama

Sammendrag

Lykke har etablert seg som et tverrfaglig forskningsfelt. Det fo-religger en rekke studier om sammenhengen mellom religion og lykke (eller subjektivt velvære), men verken nyere religions-teorier eller religionsvitenskapelig forskning har viet temaet opp-merksomhet i særlig grad. Denne artikkelen ser først på den religionsteoretiske litteraturen og går siden gjennom en rekke sosialvitenskapelige studier om religion-lykke-sammenhengen. I en historisk del argumenterer artikkelen for at modernitetens tanke om at mennesker har en rett til lykke har ført til at religioner har endret sine vurderinger i den grad at lykke har blitt til et ledemotiv i samtidsreligiøsiteten.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.