"KÄRLEK MÖTTE MIG I VARJE STYCKE" - MISSION OCH MATERIALITET I DET HUMANITÄRA ARBETET
PDF

Emneord (Nøkkelord)

mission
materialitet
humanitarianism
kosmopolitisk omsorgsetik
armeniska folkmordet
Kvinnliga missionsarbetare (K.M.A.)

Sammendrag

I denna artikel diskuterar jag hur materiella ting kan fungera som nycklar till den historiska förståelsen av en stor del av missions-verksamheten. Utifrån exemplet den svenska missionären Alma Johansson, som arbetade bland armeniska flyktingar i Thessalo-niki, 1923- 1947, analyserar jag den materiella kulturen i det hu-manitära arbetet och visar hur utbyten av handarbete över gränserna skapade kosmopolitiska band som knöt samman svenska och armeniska kvinnor och bidrog till förändring lokalt och globalt.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.