I FEMTE FRU TSOS PALATS. PLATS, STRATEGI OCH RELATIONER I CHANGSHA KFUK, 1917-1927
PDF

Emneord (Nøkkelord)

KFUK
protestantisk mission
Kina
plats
möten
relationer

Sammendrag

Changsha KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor) grun-dades 1919. Två år tidigare hade den svenska sekreterarmissio-nären Ingeborg Wikander påbörjat arbetet för att väcka intresse för den kristna tron bland stadens kvinnor. Hon följdes snart av flera utländska och kinesiska krafter i arbetet, och verksamheten knöts till en plats, Tso-familjens bostadsområde. Denna artikel tecknar Changsha KFUK:s bakgrundshistoria och utforskar re-lationerna som uppstod först i "Tso-palatset" och sedan i tem-pelområdet dit man senare flyttade. Tre av dessa personliga relationer ges särskild uppmärksamhet i analysen. Genom att fo-kusera på människor och deras strategier i mötet med andra lik-som platserna på vilka dessa möten uppstod, syftar denna artikel till att belysa förhållandet mellan människors möten och plats inom kristen mission. Artikeln argumenterar för att vi genom att se samverkan mellan dessa kan få en djupare förståelse för hur missionsarbetets vardagliga möten och relationer påverkade verksamhetens utformning och utveckling.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.