KJØNN OG ÅNDELIG LEDERSKAP
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Kina
protestantisk misjon
norsk misjon
kjønn
Ã¥ndelig lederskap
Marie Monsen
vekkelse

Sammendrag

Protestantisk misjon var en viktig arena for kvinners åndelige le-derskap i det nittende og tjuende århundre. Selv i kjønnskonser -vative misjoner som forbeholdt offentlige forkynnerroller for menn, kunne praksis sprenge de ideologisk definerte kjønnsgren-sene. Kinamisjonæren Marie Monsen er et interessant eksempel. Hun gikk fra å arbeide som lærerinne til å bli omreisende vek-kelsestaler i Kina og Mandsjuria i årene 1927-1932. Monsen var misjonær i Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund (NLKM), senere Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Fortsatt i dag forbeholder NLM det øverste, åndelige lederskap for menn. Ar-tikkelen undersøker hvordan Marie Monsen skapte rom for sitt åndelige lederskap i en organisasjon der hun per definisjon hadde "feil" kjønn for en offentlig forkynnerrolle. I tillegg til mi-sjonærkallets legitimering, var avgjørende faktorer i transfor-masjonen fra lærerinne til vekkelsestaler Marie Monsens personlighet, evner og den transnasjonale, kulturelle konteksten hun møtte og ble en del av i Kina.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.