TRANSNASJONALE HAUGENETTVERK, EMIGRASJON OG NORSKAMERIKANSK MISJON I FANCHENG, KINA, 1890-1910
PDF

Emneord (Nøkkelord)

norskamerikansk migrasjon
misjon
nettverk
Kina

Sammendrag

Protestantiske misjonærer har i stor grad operert innenfor trans-nasjonale nettverk. Spesielt på atten- og nittenhundretallet skapte kristne misjonærer og misjonsorganisasjoner forbindelser utenfor nasjonale grenser. I norsk historie spilte haugianske nettverk en sentral rolle innenfor den delen av misjonen som oppsto blant norske emigranter i USA. I likhet med haugebevegelsen i Norge, hadde utviklingen av nettverk avgjørende betydning for kirke og misjon i disse norsk-amerikanske miljøene som blant annet etab-lerte The Norwegian Evangelical Lutheran China Mission Society of America. Med utgangspunkt i denne organisasjonens tre første misjonærer som kom til Fancheng, Kina, i 1891, er temaet her hvilken betydning transnasjonale nettverk har for enkeltindivid og hva individuelle livshistorier kan bidra med for å forklare framveksten og utviklingen av norsk-amerikanske religiøse nettverk. Artikkelen ser også på hvor og på hvilke måter mennesker på tvers av ulike felt ble kjent med hverandre og ut-vekslet ideer og informasjon.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.