MISJON

Sammendrag

Dette nummeret av DĪN presenterer fire nye artikler om protestantisk misjon i det nittende og tjuende århundre fra en skandinavisk synsvin-kel. Artiklene strekker seg i tid fra 1890 til 1945 og fokuserer tematisk på misjon og materialitet, sted, nettverk, kjønn og lederskap. Slik gjen -speiler artiklene noe av det tematiske spennet i pågående historisk forsk-ning på misjonsfeltet. Mens tre av artiklene analyserer henholdsvis svensk, norsk og norsk-amerikansk misjon i Kina, omhandler den siste artikkelen svensk misjons humanitære arbeid blant armenske flykt-ninger i Thessaloniki.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.