Redaksjonelt

Sammendrag

Høstnummeret 2015 handler hovedsakelig om temaet misjon i det nittende og tjuende århundre. Gjesteredaktør er Karina Hestad Skeie ved NLA Høgskolen i Bergen, og innledningen hennes introduserer både temaet misjon og artiklene nærmere. Dessuten bidrar Michael Stausberg med en oversiktsartikkel om teoretiske og empiriske kob-linger mellom lykke og religion, områder som hittil ikke har blitt viet alt for mye oppmerksomhet innenfor selve faget religionsvitenskap. Da ønsker vi alle riktig god lesning!
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.