1.
Molaug PB. Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Ed. Dagfinn Skre. CM [Internett]. 23. november 2009 [sitert 5. desember 2023];22. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/94