1.
Spurkland T. Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi. CM [Internett]. 12. januar 2021 [sitert 18. april 2024];21. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/70