Molaug, P. B. (2009) «Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Ed. Dagfinn Skre», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 22. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/94 (åpnet: 5 desember 2023).