Wienberg, J. (2008) «Øystein Ekroll: Ei anna historie - norsk mellomalder i arkeologisk lys», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 21. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/73 (åpnet: 26 februar 2024).