Spurkland, T. (2021) «Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 21. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/70 (åpnet: 20 april 2024).