Kroesen, J. (2020) «Burkhard Kunkel: Die Kunst der lutherischen Kirchen im 16. Jahrhundert», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 33, s. 5. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1874 (åpnet: 27 februar 2024).