Scheglov, A. (2020) «"Chronica regni Gothorum", ‘Historia Norwegie’ och fornsvenska krönikor: Angående frågan om Ericus Olais användning av det medeltida källmaterialet», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 33, s. 29. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1872 (åpnet: 17 april 2024).