Svenungsen, P. B. (2020) «Kurt Villads Jensen, Janus Møller-Jensen, Carsten Selch Jensen (eds.): Fighting for the Faith - The Many Crusades», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 32(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1754 (åpnet: 27 februar 2024).