Berg, I. (2020) «Bente Lavold og John Ødemark (red.): Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 32(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1753 (åpnet: 17 april 2024).