Jeppe Büchert Netterstrøm og Bjørn Poulsen (red.): Feud in Medieval and Early Modern Europe
PDF

Hvordan referere

Orning, Hans Jacob. 2009. «Jeppe Büchert Netterstrøm Og Bjørn Poulsen (red.): Feud in Medieval and Early Modern Europe». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/95.

Sammendrag

Artikkelsamlingen Feud in Medieval and Early Modern Europe er resultatet av et symposium avholdt i Århus i 2003, der de fleste deltakerne har levert sine bidrag. Boka består av et introduksjonskapittel ført i pennen av Jeppe Büchert Netterstrøm, samt åtte kortere artikler, de fleste på 15-20 sider. Knippet av forfattere og tema spenner vidt - med amerikanske og europeiske forskere som fordyper seg i tidlig middelalder (mest Island) og senmiddelalder (mest Tyskland, men også Italia, Frankrike og Danmark), samt en avsluttende artikkel om de virkelig lange linjer. Jeg vil først foreta en kort gjennomgang av artiklene, før jeg i siste del knytter noen mer overordnede kommentarer til artikkelsamlingen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.