The Re-engraved Matrix: Bishop v/s Chapter in Nidaros around 1300
PDF

Hvordan referere

Hohler, Erla Bergendahl. 2009. «The Re-Engraved Matrix: Bishop V S Chapter in Nidaros Around 1300». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/89.

Sammendrag

Seglstampen T. 1504 i Videnskapsmuseet i Trondheim, funnet i elvesanden i byen, har tilhørt Nidaros domkapitel, og avtrykk er kjent fra 1263-1264 og inntil 1281, i det siste dokumentet er stampen brukt som kontrasegl. Deretter kommer et avtrykk fra en lignende, men ikke identisk, stamp i et dokument fra 1303. Etter 1307 har man igjen tatt i bruk den eldre stampen, men nå har denne fått to roser inngravert. Denne stampen ble brukt helt frem til reformasjonen (da noen kastet den i elven?)Dette er et materielt vitnesbyrd fra en velkjent episode i norsk historie: striden mellom erkebiskop Jørund og hans domkapitel, dokumentert i en rekke diplomer fra perioden 1288-1307. Det handlet om økonomi, om bestemmelsesmyndighet, og om personlige uoverensstemmelser. Paven ble trukket inn, og flere forsoningsmøter ble holdt, uten at det hjalp. Erkebiskopen konfiskerte kannikenes eiendom og kostbarheter, og blant dem kapitlets to seglstamper; vi vet ikke nøyakting når. Men fra seglet som er dokumentert i 1303 kan vi slutte at domkapitlet hadde fått laget seg et "erstatningssegl", iallfall for det lille seglet. Fra dokumenter i 1307 kan vi deretter se at man da hadde fått tilbake det gamle seglet, men nå med to roser inngravert - det samme kan vi slutte om kapitlets store segl, selv om dette ikke er dokumentert før 1488: også her er det roser inngravert. Men seglet fra 1303 virker egentlig som et meget bedre og mer "moderne" arbeide - hvorfor beholdt man ikke dette, men gikk tilbake til å bruke den gamle stampen? Sier det oss noe om holdninger og ambisjoner? Det korte tillegget er et forsøk på å datere de to stampene via kunsthistoriske betraktninger; begge har alderdommelige, "romanske", trekk til tross for at de klart tilhører første halvdel av århundret. Det lille seglet er et meget bedre arbeide; mulig er det yngst av de to.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.