Justyna Wubs-Mrozewicz: Traders, Ties and Tension. The interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in Late Medieval Bergen
PDF

Hvordan referere

Bisgaard, Lars. 2011. «Justyna Wubs-Mrozewicz: Traders, Ties and Tension. The Interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in Late Medieval Bergen». Collegium Medievale 24 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/62.

Sammendrag

Der sker meget godt i historiefaget i disse år. Det gælder overordnet historieteoretisk, men i lige så høj grad på feltet for specialstudier. Denne bog hører så afgjort til den sidste gruppe. Interessen for Bergen som international handelsby i middelalderen er gammel og har påkaldt sig mange værker over årene. Et af de tilbagevendende spørgsmål, som historikerne har været optaget af, er forholdet mellem hanseaterne og hollænderne. Mens ældre forskning klart så udviklingen som et stigende mod-­sætnings-­forhold mellem dem, og hvor de hver især repræsenterede faste og sammentømrede enheder, har nyere forskning i stigende grad malet konturerne af et stort antal interessemodsætninger mellem de to parter, modsætninger som snart optrådte inden for Hansaen, snart var knyttet til de enkelte varer, eller ret og slet var betinget af en kongemagt, som gerne så hanseater og hollændere spillet ud mod hinanden. Det er dette sidste synspunkt, som Wubs-
Mrozewicz tilslutter sig og leverer overbevisende tolkninger af i denne publicerede ph.d.-afhandling.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.