Plathe, Sissel F., Jens Bruun: Danmarks middelalderlige altertavler - og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt. En katalog. 2 vol.
PDF

Hvordan referere

Liepe, Lena. 2011. «Plathe, Sissel F., Jens Bruun: Danmarks Middelalderlige Altertavler - Og Anden billedbærende Kirkeudsmykning Af Betydning for Liturgien Og Den Private Andagt. En Katalog. 2 Vol». Collegium Medievale 24 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/58.

Sammendrag

På närmare ettusenfyrahundra sidor, fördelat på två volymer i storformat som tillsammans väger dryga sju kilo, framläggs i Danmarks middelalderlige altertavler - og annen billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt dokumentation i ord och bild av halvtannat tusen bildbärande föremål, hemmahörande i eller stammande från 630 kyrkor i nuvarande Danmark. Bakom de två murstenarna står Sissel F. Plathe, museumsinspektör vid Nationalmuseet i København, och tidl. sockenpräst Jens Bruun. Varje föremål eller, med katalogens terminologi "emne", beskrivs enligt en mall där uppgift om proveniens, datering, nuvarande placering, material och mått, följs av en kortfattad beskrivning samt upplysningar om staffering (bemålning), eventuella tillskrivningar till mästare, verkstad eller grupper av flera likartade arbeten, senare åstadkomna förändringar och restaureringar, samt slutligen en litteraturlista. Posterna är ordnade alfabetiskt efter sockennamn, och med få undantag är vart och ett av de bevarade objekten illustrerat med ett eller flera färgfotografier (merparten tagna av Jens Bruun) av ypperlig kvalitet, i såväl fotografiskt som reproduktivt hänseende.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.