Sigurd Jarlssons runeinnskrift. Ein svarreplikk
PDF

Hvordan referere

Vikør, Lars S. 2011. «Sigurd Jarlssons Runeinnskrift. Ein Svarreplikk». Collegium Medievale 24 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/54.

Sammendrag

James Knirk kommenterte i førre CM artikkelen min i nummer 22 om Sigurd Jarlssons runeinnskrift, og eg sende ein svarreplikk til redaksjonen i vinter. Seinare har så Sverre Bagge skrive den artikkelen som står på dei føregåande sidene, og redaksjonen gav meg raust høve til å kommentere Bagge også.

Eg har valt å gjere det slik at eg lét svaret til Knirk stå uendra som del I av dette innlegget, slik eg hadde skrive det før eg visste om Bagges artikkel, og så føyer eg til ein kortare del II der eg kommenterer nokre moment hos Bagge og oppsummerer.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.